PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ

Připravujeme a realizujeme projekty výstavby rodinných domů v rozsahu menšího počtu domů tak, aby každý dům zajistil jeho uživateli dostatek soukromí. Vyhledáváme lokality zabezpečující jednak snadnou dostupnost, dostatečnou infrastrukturu služeb, nekomplikovanou dosažitelnost škol, zdravotních zařízení apod., jednak možnost pro využití volnočasových aktivit, sportování a rekreace.

Projekty provádíme od vlastní přípravy území vybudováním sítí, zajišťujících neomezený provoz domů, zpevněných a kapacitně dostatečných přístupových komunikací a parkovacích ploch, až po výstavbu domů, které jsou kupujícímu předávány ve stavu umožňujícím jejich okamžité užívání. U domů garantujeme jak jejich tepelné vlastnosti odpovídající stávajícím normám, tak i přiměřené provozní náklady vzhledem k stále rostoucím cenám energií.

Kontaktujte nás

TRADE PANAD s.r.o.
28. října 3117/61
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00

e-mail: info@tradepanad.cz

V současné době probíhají projekty