Stráž nad Nisou

Popis projektu

Příprava území a výstavba 27 rodinných domů

Zabezpečení výstavby sítí, komunikací a 27 dřevěných montovaných rodinných domů ve Stráží nad Nisou, vzdálené 3 km od Liberce.

Výstavba probíhala na území bývalého zahradnictví, po kterém zůstala pouze torza skleníků, zdevastovaná administrativní budova a velká kotelna. Celá akce zahrnovala zajištění povolení k demolici objektů, provedení vlastní demolice, zabezpečení projektu zástavby a realizačních projektů, vyřízení územních rozhodnutí a stavebních povolení, výběr a řízení dodavatelských firem jak při přípravě území, tak i stavbě domů, zajištění kolaudací, převody nově vybudovaných sítí na jejich správce a provozovatele a zabezpečení prodeje domů včetně koordinace vlastního prodeje.

V rámci výstavby vznikla nová ulice s názvem Mezi domky, byly vybudovány sítě elektro, vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a nové komunikace ke všem postaveným domům. Nová splašková kanalizace je řešena jako gravitační s vyústěním do přečerpávací stanice, odkud je výtlakem napojena na stávající kanalizační řad. Vzhledem ke svažitosti terénu byl proveden i značný objem terénních úprav.

Fotogalerie

      


Kontaktujte nás

TRADE PANAD s.r.o.
28. října 3117/61
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00

e-mail: info@tradepanad.cz